Jag heter Björn Löwgren och har arbetat som datakonsult sedan 1992. Jag arbetar inom fler IT relaterade områden.

 

Utbildning

 

Jag utbildar i olika dataprogram och andra datarelaterade produkter. Även utbildning om säkerhetrutiner och annan information som måste förmedlas pedagogiskt. Jag ser till att användaren förstår informationen ni vill förmedla.

 

 

Områden

 

Microsoft Office, SharePoint. IBM Lotus Notes och Domino. FirstClass och GroupWise.

 

Dokumentera

 

Jag skriver guider, lathundar och manualer till de flesta kända office, mail och databasprogrammen. Jag kan också skriva annan typ av dokumentation. Säkerhet, beställningsrutiner eller annan information som måste förklaras lättförståligt och pedagogiskt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning och 

dokumentation. Kontakta mig!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta mig på +46 763 22 41 95 eller bjorn@coip.se

 

Coacha

 

Organisera

 

Informera

 

Producera

 

Coip

Datacoach för din nytta!